Hearthstone – Whispers of the Old Gods

Nova Hearthstone ekspanzija nam se polako bliži, isto tako otkrivaju se karte koje ćemo imati priliku zaigrati u novoj ekspanziji Whispers of the Old Gods. Eskpanzija će sadržavati 134 nove karte, od čega četiri Legendary Old God karte i 16 Cultist karte za interakciju sa C’Thunom. Karte će biti otkrivene na različite načine sve do izlaska ekspanzije […]

Otkrivena nova Hearthstone ekspanzija

Već neko vrijeme imamo osjećaj kako je Hearthstone ustaljen u svom trenutnom metagameu, što je ujedno i produkt najavljenih promjena koje dolaze u obliku novog Hearthstone formata. Igrači već lagano slažu deckove za Hearthstone standard format dok se grinda rank u postojećoj meti. Međutim, Blizzard je lagano počeo s otkrivanjem karata i mehanika koje ćemo imati […]