League of Legends povećava broj banova sa šest na deset

Prvi relevantni turnir u LoL-u odigrao se sredinom 2011. godine i tada je na raspolaganju bilo 77 championa. Princip banova je bio jednostavan, svaka je ekipa naizmjence banala jednog championa tj. sistem je bio 3 bana po ekipi. Oni postoje iz razloga što je igra ponekad nebalansirana, odnosno što im se tu i tamo zalomi da […]