Korisnici računala u Hrvatskoj i dalje koriste nelicencirani softver u alarmantnim razmjerima, bez obzira na vezu između nelicenciranog softvera i cyber napada, pokazalo je novo Globalno istraživanje softvera koje nam donosi BSA | The Software Alliance.


U 2015. godini cyber napadi stvorili su troškove od preko 400 milijardi dolara

bsa-member-logo_tcm1023-4123Istraživanje “Korištenje prilika kroz usklađivanje licence” (engl. Seizing Opportunity Through License Compliance) ustanovilo je da postotak neadekvatno licenciranog softvera na računalima u Hrvatskoj iznosi 51% što je smanjenje od 1 postotnog boda u odnosu na prethodnu BSA studiju iz 2013. kada je taj postotak iznosio 52 %.  Istraživanje, putem kojeg su anketirani potrošači, IT menadžeri i poslovni PC korisnici, potvrđuje činjenicu da je upotreba nelicenciranog softvera još uvijek visoka, kao i da se i pojedinci i kompanije igraju vatrom prilikom upotrebe takvog softvera. To je pokazano kroz snažnu povezanost između cyber napada i korištenja nelicenciranog softvera. Troškovi borbe protiv malicioznih softvera mogu biti zapanjujuće visoki. Samo u 2015. godini cyber napadi su stvorili troškove za poslovnu industriju od preko 400 milijardi dolara.

“Kao što izvještaj naglašava, od presudnog značaja za kompanije je da budu svjesne kakav se softver nalazi u njihovom sustavu“, izjavila je predsjednica i CEO BSA | The Software Alliance, Viktorija A. Espinel. “Mnogi direktori informatičkih sektora ne znaju u potpunosti koje softvere imaju u svojim sustavima, kao ni da li je taj softver legalan.”

Između ostalog, istraživanje je pokazalo i sljedeće:

  • 39 % softvera instaliranog na kompjuterima širom svijeta u 2015. nije bilo adekvatno licencirano, što predstavlja skromni pad u odnosu na 43% iz prethodnog globalnog BSA istraživanja iz 2013.
  • Čak i u određenim bitnim industrijama nelicencirana upotreba softvera je iznenađujuće velika. Istraživanje pokazuje da širom svijeta ta stopa iznosi 25% u bankarstvu, osiguranjima i sigurnosti.
  • Direktori informatičkih sektora procjenjuju da 15% njihovih zaposlenih instalira softver u kompanijskom sustavu bez njihovog znanja. Ali činjenica je da značajno potcjenjuju problem s obzirom da gotovo dvorstruko više – 26% zaposlenih izjavljuje da instalira neautorizirani softver na kompanijsku mrežu.

Unatoč ovim brojevima, rezultati pokazuju prisustvo svijesti o problemu:

  • Direktori IT sektora kažu da ih najviše brine gubitak podataka povezanih s nekim sigurnosnim incidentom.
  • također Direktori IT-a kažu da je izbjegavanje cyber prijetnji presudan razlog za nabavljanje softvera koji je legalan i potpuno licenciran.
  • U širem istraživanju zaposlenika, njih 60 posto navodi kako im je sigurnosni rizik povezan s nelicenciranim softverom, presudan razlog za korištenje legitimnog, potpuno licenciranog softvera.

U izvješću se navodi kako tvrtke mogu ublažiti rizike vezano uz cybersigurnost tako što će  osigurati da su svi softveri kupljeni od legalnih dobavljača te dodatno uspostaviti vlastiti program za upravljanje softverskom imovinom (SAM). Organizacije koje efikasno implementiraju SAM znaju što se nalazi na njihovoj mreži kao i da li je legalan i licenciran, uvijek mogu optimizirati upotrebu softvera koristeći onaj koji najbolje odgovara njihovom poslovanju; imaju pravila i procedure za nabavu, raspoređivanje i prestanak upotrebe softvera; te će imati integrirani SAM u okviru poslovanja.

U ovogodišnjem istraživanju, širom regija, posebno ističemo:

  • Regija s najvećom ukupnom stopom nelicenciranog softvera je Azija-Pacifik s 61 posto, što predstavlja tek jedan posto manje u usporedbi s prethodnim BSA istraživanjem iz 2013. godine
  • Sljedeća po visini stope nelicenciranog softvera je Centralna i Istočna Europa s 58 posto (tri posto manje od stope registrirane u 2013.), pa Bliski Istok i Afrika s 57 posto (pad za 2 % u odnosu na 2013.).
  • Sjeverna Amerika i dalje ima najnižu stopu od 17 posto, iako ona predstavlja značajnu komercijalnu vrijednost u iznosu od 10 milijardi dolara.
  • U Zapadnoj Europi ukupna stopa pala je za jedan posto, na 28 posto.

Globalno BSA istraživanje softvera – Korištenje prilika kroz usklađivanje licence, koje uključuje i podatke po državama, dostupno je na www.bsa.org/globalstudy.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *